Katalog produktów
        R A M A R T
O nas
Regulamin
Prawa konsumenta
Polityka prywatnoœci
Polityka plików coockies
Kalkulator
Promocje
Regulamin
Mój koszyk
Kontakt
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiąšzujšący od 25.12.2014 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową https://ramart.com.pl/, zwany dalej „ Sklepem Internetowym ” jest HENRYK POTYRAŁA „RAMART” ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY, ul. Krzemieniecka 66, 54-613 Wrocław, NIP 894-10-05-790, REGON 006009410, wpisany do rejestru przedsiębiorców CEIDG.
 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: ramart@ramart.com.pl lub pod nr. tel.:71 3571679.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy
  jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 4. Sklep https://ramart.com.pl/ oferuje sprzedaż detaliczną i hurtową oraz realizuję zamówienia niestadnardowe przez internet. Sklep jest sklepem specjalistycznym..
 5. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 6. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 7. Właściciel https://ramart.com.pl/ zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej
  na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://ramart.com.pl/, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
 2. Właściciel –HENRYK POTYRAŁA „RAMART” ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY, ul. Krzemieniecka 66, 54-613 Wrocław, NIP 894-10-05-790, REGON 006009410.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 8. Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  • dostęp do sieci Internet;
  • adres poczty email.
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje
  o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://ramart.com.pl/ i stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

IV. Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając login, adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.
 5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
  • otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
  • informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
  • zamówienia Produktu,
  • zmiany  swoich danych;
  • sprawdzenia swoje zamówienia;
 8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres potwierdzenie rejestracji.
 9. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

V. Realizacja zamówień

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie, w godzinach otwarcia.
 2. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.
 3. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego, za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 4. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
 5. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy
  bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.
 6. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 7. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera
  lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.
 8. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 9. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
  • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
  • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;
  • wybór formy dostawy i płatności;
  • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
  • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
  • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.
 10. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
 11. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:
  • wysłanie wiadomości e-mail na adres: ramart@ramart.com.pl;
  • telefonicznie ,w godzinach pracy obsługi Sklepu dzwoniąc pod nr tel.:71 3571679
   Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 11., pomijając stronę Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres email.
 12. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 11., powinien podać:
  • nazwę, rozmiar i ilość produktów;
  • imię i nazwisko odbiorcy;
  • dokładny adres dostawy;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • adres e-mail zamawiającego.
 13. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 14. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
  • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
  • opis produktu;
  • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
  • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
  • formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
  • sposób płatności;
  • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;
  • informację o prawie do rękojmi;
  • w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
 15. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.

VI. Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:
  • przelewu bankowego;
  • zapłaty za pośrednictwem karty płatniczej
 2. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

VII. Ceny

 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
 2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki
  i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII. Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu, są to:
  • kurier DPD;
 2. Termin dostawy to 7 dni roboczych od momentu otrzymania wpłaty, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo
  do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.
 3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni
  od pracy dostawy nie są realizowane.
 4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
 5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 6. Towary dostarczane są na terenie Polski.

IX. Prawo odstąpienia od umowy
Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres firma HENRYK POTYRAŁA „RAMART” ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY, ul. Krzemieniecka 66, 54-613 Wrocław, adres email: ramart@ramart.com.pl.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: firma HENRYK POTYRAŁA „RAMART” ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY, ul. Krzemieniecka 66, 54-613 Wrocław.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta
  o jego prawie odstąpienia od umowy.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił
  od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 7. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest
  w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  • świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

X. Prawo Konsumenta do rękojmi

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy
  za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Udzielona Gwarancja na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
  • listownie na adres: HENRYK POTYRAŁA „RAMART” ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY, ul. Krzemieniecka 66, 54-613 Wrocław,
  • elektronicznie na adres: ramart@ramart.com.pl l
  • telefonicznie, nr tel.:71 3571679,
 5. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 6. Sklep ma obowiązek ustosunkować się do żądań postawionych w  reklamacji przez Klienta niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 7. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za przyjętą na korzyść Klienta.
 8. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
 9. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać reklamację w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Czas wykonania naprawy lub wymiany ustalany jest w sposób indywidualny biorąc pod uwagę rodzaj Produktu oraz wadę.
 13. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszty przesyłki związane z reklamacją a poniesione przez Konsumenta. Sprzedawca przekaże należną kwotę Konsumentowi na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 14. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - Sprzedawca odeśle produkt Konsumentowi na własny koszt.
 15. Uszkodzenia mechaniczne - jeżeli nie są wynikiem wad produktu - powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych.
 16. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 17. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest
  do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

XI. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

XII. Pozostałe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://ramart.com.pl/.
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 4. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 5. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
 6. Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 7. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez Sąd Arbitrażowy lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.
 8. Jeżeli kupującym NIE jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

Pliki do pobrania:


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowišązujšący do 24.12.2014 r. włšącznie

Dane ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego ramart.com.pl jest ZPHU RAMART Potyrała Henryk
  54-613 Wrocław ul.Krzemienicka 66
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detalicznšą i hurtowąš oraz realizuje zamówienia niestandardowe.
 3. Minimalna kwota zamówienia 100 PLN /ewent. mniejsza kwota wyłšącznie po uzgodnieniu/
 4. Sprzedaż detalicznš i hurtowš prowadzimy również w naszych punktach sprzedaży:
  - stoisko firmowe w DH ASTRA ul.Horbaczewskiego 4-6 we Wrocławiu - sprzedaż detaliczna
  - biuro handlowe w Firmie RAMART przy ul.Krzemienieckiej 66 we Wrocławiu
 5. Klientem może zostać osoba fizyczna lub prawna, prowadzšąca działalnoœć i posiadająšca NIP.
 6. Dopuszcza się możliwość zakupów indywidualnych jak w pkt.3.

 

Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia sšą przyjmowane przez stronę www.ramart.com.pl lub mailowo ramart@ramart.com.pl
 2. Każdorazowo upoważniony pracownik sklepu sprawdza telefonicznie otrzymane zamówienie
 3. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przedpłaty przelewem na konto firmy:
  j.w. Nr.konta  84 1240 1994 1111 0000 2495 8950
 4. Dla klientów stałych, formy płatności pozostawia się do uzgodnienia, po przesłaniu następujšcych dokumentów: rejestracji firmy; regon; NIP.
 5. Potwierdzenie pisemne zamówienia służy jako podstawa do dokonania przedpłaty.
  Do kazdego zamówienia wystawia się fakturę VAT, po otrzymaniu wpłaty.
 6. Każdorazowo przy potwierdzaniu zamówienia ustala się termin realizacji.
 7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać jedynie do momentu,
  kiedy zamówienie przejdzie w stan realizacji i to wyłšącznie telefonicznie pod  numer
  071/3571679
 8. Cena podana przy każdym towarze w złotych polskich i jest wiążąca od chwili potwierdze-
  nia  przez klienta tego zamówienia.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujšcych się w ofercie, oraz
  wprowadzenia nowych towarów do sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bšądź wprowadzania w nich zmian.
 10. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie jego i formularza adresowego oraz automatyczne przesłanie go do nas.
 11. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówienia wzbudzajacego watpliwości,
  tzn. bez podania numeru telefonu lub adresu e-maila, pod którym bedzie możliwość
  potwierdzenia zamówienia.
 12. Każdorazowo przy potwierdzaniu zamówienia ustala sie termin realizacji.

Wysyłka i zwroty

 1. Dostawa towaru realizowana jest poprzez firmę kurierskąš DPD na koszt zamawiajšącego.
  Odbiór przesyłki musi zostać potwierdzony pokwitowaniem. Z chwilšą odbioru na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru. Możliwy jest odbiór własny towaru wyłšącznie w Zakładzie Produkcyjnym Ramart ul. Krzemieniecka 66.
 2. Nabywca jest zobowiąšzany do sprawdzenia podczas odbioru przesyłki, czy nie posiada
  uszkodzeń lub śladów otwierania, należy wówczas w obecności kuriera sporzšdzić
  protokół szkody.
 3. Standardowy czas realizacji zamówienia to 7 dni roboczych, liczšąc od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia do chwili wysyłki towaru z firmy. Realizacja zaczyna się po otrzymaniu wpłaty na konto.
 4. Waga jednej paczki może wynosić 30kg. Przy zamówieniach o większej wadze wysyłanych jest więcej paczek płatnych wg cennika razy ilość paczek.
 5. W wypadku zamawiania większych produktów niż 120cm największego wymiaru paczka jest uznawana jako ponadgabarytowa i cena ustalana jest wg osobnego cennika.
 6. Produkty ze szkłem w większych ilościach wysyłamy na paletach wg osobnego cennika.
 7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia spowodowane przez firmę kurierskąš.
 8. Ustawa z 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodę wyrzšądzonąš przez produkt niebezpieczny dajšąca klientowi prawo do zwrotu kupionego w naszym sklepie towaru, bez podania przyczyny w cišągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, dotyczy wyłšącznie konsumentów - czyli
  nabywców indywidualnych Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony i znajduje się w oryginalnym opakowaniu. Odbiorcy prowadzšący działalnośšć gospodarczšą sąš wyłąšczeni z powyższych uprawnień.
  Zamówienia na obrazy i reprodukcje oraz produkty niestandartowe, sš zamówieniami specjalnymi, które nie podlegajš temu prawu. Jednak każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.
 9. Za szkody powstałe w transporcie należy obcišążać firmę przewozowš
 10. Zwracany towar należy odsyłać łąšcznie z otrzymanąš fakturą.š

Reklamacje

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia
  powstałe podczas dostawy, powinien odesłać towar na adres: RAMART  54-613
  Wrocław ul. Krzemieniecka 66
 2. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek zwrotów odsyłanych za pobraniem
 3. Koszty zwišzane z odesłaniem towaru reklamowanego, firma zwraca natychmiast po rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji.
 4. Reklamacje dotyczšce uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transpotu
  przesyłki będa rozpatrywane tylko na podstawie protokólu spisanego wraz z
  dostawca przesyłki
 5. Do odsyłanego towaru należy dołaczyć fakturę oraz informację o wadach produktu.
 6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane sšą w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 7. Towar uszkodzony firma zobowišzuje się wymienić na inny, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe /z powodu wyczerpania się produktu/ zaproponuje inny dostępny, równoważny towar lub zwóci nabywcy równowartość cen produktu.

       Koszyk
Twój koszyk jest pusty
close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.